My wygrywamy, przestępcy przegrywają

bezpieczny transport towarów

Takie hasło towarzyszy akcji ‚Bezpieczny parking w Europie’ zainicjowanej przez TAPA EMEA (europejski oddział Stowarzyszenia Ochrony Aktywów Transportowych).
Zdaniem Unii Europejskiej kradzież produktów o wysokiej wartości i wysokim ryzyku przemieszczających się w łańcuchach dostaw w Europie kosztuje firmy ponad 8,2 miliarda euro rocznie. Zagrożenie ze strony zorganizowanych przestępców rośnie i staje się coraz bardziej gwałtowne. Wg danych z raportu z grudnia 2017 roku najwięcej kradzieży ładunków, bo aż 87 miało miejsce w Wielkiej Brytanii (74%). Tam też łupem złodziei padł najcenniejszy transport – whisky o wartości 1.135.601 euro. Dane z dalszych miejsc są już jednocyfrowe, ale tak samo niepokojące.
Niemcy – 6 napadów, Francja i Włochy po 5, Belgia – 4, Rosja i Hiszpania po 3. Polska, obok Grecji, Norwegii i Szwecji znalazła się wśród państw, gdzie odnotowano po jednym takim zdarzeniu. Do kradzieży dochodzi najczęściej na niestrzeżonych parkingach.
By ten proceder powstrzymać, należy działać, najlepiej wspólnie.
W ramach TAPA możesz pomóc swojej firmie walczyć z taką przestępczością. Wymagania bezpieczeństwa Stowarzyszenia są uznawane na całym świecie za standard branżowy w zakresie bezpieczeństwa ładunków i transportu.
Serwis Informacyjny Incydentów TAPA (IIS) nieustannie rejestruje i udostępnia dane, dzięki czemu można korzystać z najnowszych danych wywiadowczych dotyczących przestępstw związanych z ładunkami w celu uniknięcia „gorących punktów”, ochrony towarów w transporcie oraz, w razie potrzeby, zgłaszania i śledzenia skradzionej własności.
TAPA regularnie konsultuje się na najwyższych szczeblach odpowiednich departamentów rządowych i organów ścigania, aby wspierać wymagania swoich członków w ich kampanii na rzecz zmniejszenia przestępczości, a tym samym strat w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Każde nowe, zatwierdzone przez TAPA bezpieczne miejsce parkingowe oznacza zwiększenie ryzyka dla działań złodziei i znacznie obniża ryzyko utraty cargo przez firmy transportowe i logistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *